1. Anasayfa
  2. Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


1. TARAFLAR

Bu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında, bir tarafta “KolayYontem.com” (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta Site’ye üye olan kullanıcı (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme, Site’ye üye olurken kabul edilmelidir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu Sözleşme, Üye’nin Site’ye üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi ve Site’yi kullanması durumunda taraflar arasında uygulanır.

3. ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ŞARTLARI

3.1. Üye, Site’ye üyelik işlemlerini gerçekleştirirken doğru, güncel ve geçerli bilgileri sağlamalıdır. Üye, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal Site’ye bildirmelidir.

3.2. Üye, Site’ye üye olduğunda bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacaktır. Üye, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliğinden tamamen sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifresini başka bir kişi veya kuruluşla paylaşmamalıdır.

4. HİZMETLERİN KULLANIMI

4.1. Üye, Site’yi yalnızca yasal amaçlar doğrultusunda kullanmalıdır. Site üzerinden herhangi bir yasa dışı veya zarar verici faaliyetde bulunmak yasaktır.

4.2. Üye, Site’yi diğer Üyelerin haklarına saygı göstererek kullanmalıdır. Her türlü hakaret, tehdit, iftira, ayrımcılık veya saldırgan davranış kabul edilemez.

5. GİZLİLİK POLİTİKASI

Üye, Site’nin gizlilik politikasını okuyup kabul etmelidir. Site, Üye’nin kişisel bilgilerini gizli tutma konusundaki taahhütlerine uyacaktır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Site, bu Sözleşme’yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site üzerinden yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir. Üye, bu değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmelidir.

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

7.1. Üye, Site’ye üyelikten çıkmak istediğinde, Site’nin belirlediği prosedürleri izlemelidir.

7.2. Site, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığı takdirde üyeliği askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku geçerli olacaktır. Taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. İLETİŞİM

Taraflar arasındaki iletişim, Site tarafından sağlanan iletişim bilgileri üzerinden yapılacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, taraflar arasında elektronik ortamda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Üye: Adı Soyadı: [Üye İsmi] Kullanıcı Adı: [Admin] E-posta: [erbekselcuk925@gmail.com] İmza: (Eğer fiziksel bir sözleşme olarak kullanılacaksa)

KolayYontem.com: Adres: [Site Adresi] E-posta: [Site E-posta Adresi] Tel: [Site Telefon Numarası] İmza: (Eğer fiziksel bir sözleşme olarak kullanılacaksa)

Bu Sözleşme [Tarih] tarihinde kabul edilmiştir.

[Üye İsmi] KolayYontem.com İmza (eğer fiziksel bir sözleşme olarak kullanılıyorsa) İmza (eğer fiziksel bir sözleşme olarak kullanılıyorsa)